Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen. Mogelijk staat uw vraag hier ook tussen en kunt u op die manier een snel antwoord vinden!

 • Is er altijd een verwijzing nodig?

  Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is een verwijzing van een medisch specialist of van een Samen Doen team (wijkteam) nodig. Vanzelfsprekend is het altijd mogelijk om met ons in contact te komen, ook zonder een eventuele verwijzing, alleen komt u dan niet in aanmerking voor een verogeding.

 • Wat is de wachtlijst op dit moment?

  Praktijk Asgard kenmerkt zich door korte wachtlijsten. Er is een wachttijd van 4 tot 5 weken voor de start van een intake-gesprek.

 • Is er een klachtenregeling?

  Praktijk Asgard streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. U kunt dit bespreken met de betreffende medewerker. Door uw klacht te bespreken maakt u duidelijk dat er volgens u iets moet veranderen. U kunt uw klacht mondeling of schriftelijk kenbaar maken.

  Als Gz-psychologen / orthopedagogen zijn we gehouden aan de beroepscode van het NVO / NIP, waaronder het beroepsgeheim en de wet BIG die het tuchtrecht regelt. Het lidmaatschap en de registraties zijn een garantie voor de bewaking van kwaliteit en deskundigheid.

 • Wat doet Praktijk Asgard als er een vermoeden is van kindermishandeling en / of huiselijk geweld?

  Praktijk Asgard hanteert een vanuit de overheid verplichte meldcode bij Kindermishandeling en huiselijk geweld. Voor meer informatie en een PDF over deze meldcode klik hier.

 • Hoe gaat Praktijk Asgard om met privacy gevoelige informatie?

  Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. Om inzichtelijk te maken hoe Praktijk Asgard deze wetgeving volgt hebben wij een privacy regelement opgesteld. Linksonderin de footer kunt u de privacy verklaring bekijken.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag! U kunt ons altijd bellen of mailen om een afspraak te maken

Neem contact op